Η Εταιρεία LONDOU TRADING, εισαγωγείς τροφίμων και ποτών, ζητά για άμεση εργοδότηση Βοηθούς Αποθήκης/Διανομείς για την πόλη και επαρχία Λάρνακας.

Γενικά Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Παραλαβή και προετοιμασία παραγγελιών.
 • Συστηματικός έλεγχος αποθεμάτων.
 • Παραλαβή και οργάνωση εμπορευμάτων.
 • Καταγραφή αποθεμάτων.
 • Εκτέλεση χρεών διανομέα στις αποθήκες και στους αντιπροσώπους μας στις άλλες πόλεις.
 • Εκτέλεση χρεών ως βοηθός διανομέα.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτοι/ες Λυκείου / Κολλεγίου.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, πρωτοβουλία.

Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση και γνώση χειρισμού περονοφόρου (Forklift) θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Απολαβές:

Προσφέρεται ικανοποιητικός μισθός και άλλα ωφελήματα καθώς και δυνατότητα εκπαίδευσης, ανάπτυξης και σταδιοδρομίας σε ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 20 Ιουλίου στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: e.londou@londou.com

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

© 2019, Londou Trading LTD | Privacy Policy | Cookies Policy