Η Εταιρεία LONDOU TRADING LTD, εισαγωγείς τροφίμων και ποτών, ζητά για άμεση εργοδότηση Βοηθούς Αποθήκης για την πόλη και επαρχία Λάρνακας.

Γενικά Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Παραλαβή και προετοιμασία παραγγελιών σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου.
 • Συστηματικός έλεγχος και καταγραφή αποθεμάτων.
 • Παραλαβή και οργάνωση εμπορευμάτων.
 • Συγύρισμα και προετοιμασία χώρων αποθήκης για νέες παραλαβές.
 • Διασφάλιση της καθαριότητας και γενικής εμφάνισης των χώρων εργασίας της αποθήκης.
 • Εκτέλεση χρεών διανομέα στις αποθήκες και στους αντιπροσώπους μας στις άλλες πόλεις.
 • Εκτέλεση χρεών ως βοηθός διανομέα.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτοι/ες Λυκείου / Κολλεγίου.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας & βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Βασικές γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, πρωτοβουλία.
 • Ηθική και εχεμύθεια.
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση.
 • Κάτοχοι άδειας οδηγού.

Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση και γνώση χειρισμού περονοφόρου (Forklift) θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πακέτο απολαβών συμπεριλαμβανομένου βασικού και 13ου μισθού.
 • Ταμείο προνοίας.
 • Πλήρης απασχόληση, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8:00-13.00 – 14.30 – 17:30.
 • 20 Ημέρες ετήσια άδεια με αποδοχές.
 • Έκπτωση στα προϊόντα της Εταιρείας.
 • Επαγγελματική εμπειρία και συνεχής εκπαίδευση σε ένα δυναμικό φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Μόνιμη απασχόληση.

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 16 Μαΐου στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: cvlondou@londou.com

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

© 2019, Londou Trading LTD | Privacy Policy | Cookies Policy