Η Εταιρεία LONDOU TRADING, εισαγωγείς τροφίμων και ποτών, ζητά Διανομείς για υπεραγορές Παγκύπρια με βάση την πόλη και επαρχία Λάρνακας.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτοι/ες Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 • Δυναμική / Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Άτομα με εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση θα προτιμηθούν.

Καθήκοντα:

 • Παράδοση προϊόντων σε υπεραγορές σε όλες τις πόλεις.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πακέτο απολαβών συμπεριλαμβανομένου βασικού και 13ου μισθού.
 • Ταμείο προνοίας.
 • Πλήρη απασχόληση, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8:00-13.00 – 14.30 – 17:30.
 • 20 Ημέρες ετήσια άδεια με αποδοχές.
 • Έκπτωση στα προϊόντα της Εταιρείας.
 • Επαγγελματική εμπειρία και συνεχής εκπαίδευση σε ένα δυναμικό φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Μόνιμη απασχόληση.

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 10 Απριλίου στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: cvlondou@londou.com

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

© 2019, Londou Trading LTD | Privacy Policy | Cookies Policy