Η Εταιρεία LONDOU TRADING, εισαγωγείς τροφίμων και ποτών, ζητά για άμεση εργοδότηση ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ με βάση την Λάρνακα.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 • Δυναμική / Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Άτομα με εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση θα προτιμηθούν.

Καθήκοντα:

 • Παράδοση προϊόντων σε υπεραγορές περίπτερα και άλλα καταστήματα ειδών διατροφής.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πακέτο απολαβών συμπεριλαμβανομένου βασικού και 13ου μισθού
 • Ταμείο προνοίας
 • Πλήρη απασχόληση, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
 • 20 Ημέρες ετήσια άδεια με αποδοχές
 • Έκπτωση στα προϊόντα της Εταιρείας
 • Επαγγελματική εμπειρία και συνεχής εκπαίδευση σε ένα δυναμικό φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης
 • Μόνιμη απασχόληση

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 31 Μαρτίου στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: cvlondou@londou.com

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

© 2019, Londou Trading LTD | Privacy Policy | Cookies Policy