Η Εταιρεία LONDOU TRADING LTD εισαγωγείς και διανομείς ειδών διατροφής ευρείας κατανάλωσης ζητά για άμεση εργοδότηση Λειτουργό Λογιστηρίου για τα κεντρικά της γραφεία στην Λάρνακα.

Γενικά Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Λήψη, διεκπεραίωση, έλεγχος και Τιμολόγηση παραγγελιών.
 • Αρχειοθέτηση και οργάνωση γραφείου.
 • Διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών του Λογιστηρίου.
 • Γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης με κατεύθυνση στις Γραμματειακές σπουδές/Διοίκηση Γραφείου.
 • Δίπλωμα Λογιστικής (LCCI Level 3).
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις αρχειοθέτησης.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και προγραμμάτων MS Office.
 • Υπευθυνότητα, οργάνωση και συνέπεια.
 • Ειλικρίνεια, Εχεμύθεια, Εντιμότητα, Ομαδικότητα.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
 • Άτομα με τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε εταιρεία με οργανωμένο λογιστήριο, με άριστη γνώση και εμπειρία στο πρόγραμμα Sap Business One θα προτιμηθούν.

Απολαβές

 • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών καθώς και δυνατότητα εκπαίδευσης, ανάπτυξης και σταδιοδρομίας σε ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι την 28η Οκτωβρίου στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: e.londou@londou.com ή να το επισυνάψουν στην ιστοσελίδα μας www.londou.com

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

 

© 2019, Londou Trading LTD | Privacy Policy | Cookies Policy